Skip to main content
Pri našom prvom kontakte sa porozprávame o tom - čo, kedy, kde, ako a za koľko? Pohovoríme si o Vašich cieľoch a navrhneme najvhodnejšie riešenie pre Vaše potreby.
Po dohode nastáva vhodný čas na podpísanie zmluvy o dielo a zaplatenie dohodnutej zálohy.
Po pripísaní zálohovej platby na účet mám maximálne 3 pracovné dni, aby som Vám dodal prvé grafické návrhy. Teraz je ten čas, kedy vykonať ľubovoľné úpravy v dizajnie nie je problematické.
Po schválení grafického návrhu prichádza jeho kódovanie z grafickej do webovej podoby. To trvá väčšinou 1 - 2 dni. Úprava zobrazenia pre rozličné zariadenia (tzv. responsive design) je automaticky súčasťou.